• Mediawerf
  • Management & Consulting
  • Goed Bestuur & Toezicht
  • HMR
  • Knowly
Commissarissen, bestuurders en OR aan één tafel - constructief overleg bij goed en slecht weer

Bestuurders en OR komen elkaar tegen in overlegvergaderingen, commissarissen en bestuurders in RvC/RvT-vergaderingen. En voordrachtcommissarissen en OR spreken elkaar ook informeel regelmatig. In het bedrijfsleven en in de (semi)publieke sector is dit inmiddels een vast gegeven. Maar nog niet overal is het gebruikelijk dat de drie partijen gezamenlijk aan tafel zitten – de Rvc (of RvT) én de RvB én de (C)OR. Deze masterclass benadrukt het belang van regelmatig overleg van alle partijen tegelijk. En hoe dit de organisatie kan dienen.  

In de Corporate Governance Code staan lange termijn waardecreatie en cultuur centraal gesteld. Twee onderwerpen die perfect passen in het overleg van de governance driehoek.   

In deze masterclass komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

Wettelijke basis van de governance driehoek;
Onderwerpen die in de driehoek aan de orde kunnen komen;
Voorwaarden voor een relevant overleg in de driehoek;
Het belang van rolzuiverheid van de drie gremia afzonderlijk – om te vermijden dat men ongemerkt “op elkaars stoel gaat zitten”;
Sharing best & bad practices om interactief de governance driehoek relevant te maken voor de eigen organisatie.

Na het volgen van deze masterclass hebben de deelnemers voldoende handvatten gekregen over hoe de governance driehoek in de praktijk kan werken en de eigen organisatie kan versterken.

Aanbieder: Nationaal Register
Naam:Nationaal Register
E-mail:info@nationaalregister.nl
Telefoon:070 - 324 30 91
Website:www.nationaalregister.nl
Meer informatie over deze opleiding?

Opleiding
Aanbieder
Nationaal Register
Lengte opleiding
1 dag
Kosten
€650,00
Locatie
Contactinformatie

Nationaal Register
Search l Advies l Opleidingen l Kenniscentrum
Cedeo-erkend opleidingsinstituut

Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
070 324 3091
info@nationaalregister.nl
www.nationaalregister.nl
 

Opleidingsactiviteit
19-05-2020 - 19-05-2020 : Opleiding